🇵🇱 During the conference, all speeches will be available in two languages - Polish and English thanks to live interpreters. 🇬🇧
Read more →
Research & Discovery

Joanna Gierasimiuk

UX Researcher & Designer
,
DataFeedWatch
DataFeedWatch

UX Researcher, psychologist, in the past – research scientist. Currently working as a UX Researcher & Designer at DataFeedWatch. After hours she mentors and teaches courses on UX, especially for novice researchers.

UX Researcher, psychologist, in the past – research scientist. Currently working as a UX Researcher & Designer at DataFeedWatch. After hours she mentors and teaches courses on UX, especially for novice researchers

LECTURE

Insight driven product - jak pytać użytkowników i nie sugerować?

Nawet najbardziej doświadczona osoba popełnia błędy w badaniach jakościowych, m.in. wywiadach pogłębionych, testach użyteczności. Kiwnięcie głową w momencie, gdy użytkownik mówi to, co chcemy usłyszeć. Nieprzedłużenie ciszy, która da użytkownikowi czas na zastanowienie się nad wypowiedzią. Nastawienie badacza, że użytkownik może czuć silne emocje w związku z produktem, bo badamy osoby, które w naszym odczuciu mogą być w kryzysie.

W czym może pomóc tutaj psychologia? Jak rozumieć można empatię? Jak skupić się rzeczywiście na tym, co druga strona chce nam powiedzieć i nie planować w głowie kolejnego pytania? Jak trenować swój warsztat „miękkich" umiejętności i skąd czerpać inspiracje do jego wzmacniania?

Wystąpienie stanowić będzie zbiór praktycznych porad (wzlotów i upadków, w przykładach) w prowadzeniu badań jakościowych i tego, jak można im zapobiegać lub je minimalizować. Pokażę najczęstsze sytuacje i pytania, z którymi prowadzący badanie się spotyka. Wystąpienie będzie swoistą odpowiedzią na pytanie: jak pytać użytkownika i jak najmniej/nie sugerować?

Ze względu na to, że coraz częściej nie jedynie UX Researcherzy prowadzą rozmowy z użytkownikami, wystąpienie skierowane będzie (również) do Product Ownerów, Project Managerów, Product i UX Designerów. Przejdę od podstawowych zagadnień prowadzenia rozmów i testów do tych bardziej zaawansowanych case'ów, jak i narzędziownika do wzmacniania swoich kompetencji w tym obszarze.

Insight driven product - how to ask users and don't suggest answers?

Even the most experienced researchers make mistakes in qualitative research like in-depth interviews or usability testing. It can be nodding when a user says what you want to hear, not allowing silence to let them think, or assuming they may be emotional about a product because you feel they might be facing a crisis. 

How can psychology help here? What is understood by empathy? How to focus on what the other person is trying to tell you and not plan the next question in your head? How to train "soft" skills, and where to draw inspiration to enhance them? 

The presentation is a collection of practical tips (with examples of ups and downs) on qualitative research and mitigating mistakes. I will cover the most common situations and questions a researcher gets asked. The speech is a sort of answer to the question: how to interview users and make as few suggestions as possible? 

As it is no longer only UX Researchers who interview users, the talk is addressed to Product Owners, Project Managers, Product Designers, and UX Designers. I will start with the basics of interviewing and testing and move on to more advanced cases and a toolbox for strengthening competencies in this area.

Details

Research & Discovery

Path

Discussion panel

Type

Power talk

Type

In Polish

In English

with live English interpretation
with live Polish translation

In Polish

In English

with live English interpretation
with live Polish translation
WORKSHOP

Details
No items found.

In Polish

Language
Join workshops →

Why attend?

Why attend?

Join to listen live

Offline

Day 1-2

519 pln NET

You can pay in USD or Euro ~  128

20% discount when buying 6 or more
Buy tickets →
Offline tickets includes:
a place in the audience of EXPO Krakow
possibility to meet speakers live
access to online platform with ability to talk to speakers
priority in access to video from the lecture
gift packs and Afterparty ticket
possibility to rent equipment for simultaneous translation
* The price does not include VAT
Buy tickets →

Online

Day 1-2

449 pln NET

You can pay in USD or Euro ~  111

20% discount when buying 6 or more
Buy tickets →
Online tickets includes:
access to online platform with ability to talk to speakers
access to live broadcasts of the event, for the first time in bilingual form,
priority in access to video from the lecture
* The price does not include VAT
Buy tickets →