🇵🇱 During the conference, all speeches will be available in two languages - Polish and English thanks to live interpreters. 🇬🇧
Read more →
Design & No-Code

Daniel Wodziczka

UI Designer
,
Software Mansion

What’s up, Daniel Wodziczka speaking. I’m a UI Designer specializing in creating design systems, managing design processes, cooperation between design and development, and everything that is related. I say what I know directly, I don't darken and don't make it up. Everything I tell you is from my own experience - you can expect that from me every time we see each other.

Uszanowanie, Daniel Wodziczka speaking. Zajmuję się budowaniem wizualnych doświadczeń dla użytkowników (ładniej UI Designera się już nie da opisać). Mój chleb powszedni to budowanie interfejsów, design systemów, zarządzanie designem, kooperacja z developerami, i wszystko co mniej lub bardziej tyczy się tych tematów. Ode mnie możecie spodziewać się przede wszystkim solidnej dawki mięsa (choć go nie jem) - nie gadam głupot, nie zmyślam przykładów, opieram swoje prezki na doświadczeniu, wszystko spakowane w pigułkę wiedzy ode mnie, dla Was.

LECTURE

Branching - The ultimate way to version your work in Figma

No items found.

ENG: I would like to share how we used the Branching feature available in Figma, how it facilitated cooperation between 4 groups (Design, Development, QA, Customer), why it is the ultimate way to version and manage the progress of your work, etc. I'll explain the story of how I got into it, how I use it, how the 4 groups benefit from one feature and also I'll give some protips from my first experiments.

Branching - Ostateczny sposób na wersjonowanie pracy w Figmie

Chciałbym podzielić się w jaki sposób użyliśmy ficzera "Branching" dostępnego w Figmie, jak nam to ułatwiło kooperacje między 4 grupami (Design, Development, QA, Klient), dlaczego jest to ostateczny sposób na wersjonowanie i zarządzanie progressem swojej pracy, itd. Opowiem historię jak się do tego zabrałem, jak z tego korzystam, jak te 4 grupy korzystają z jednego ficzera, sprzedam kilka protipów z pierwszych eksperymentów.

Details

Design & No-Code

Path

Power talk

Type

In Polish

In English

with live English interpretation
with live Polish translation

Why attend?

Join to listen live

Offline

Day 1-2

519 pln NET

415 PLN Net when buying 6 or more
Buy tickets →
Offline tickets includes:
a place in the audience of EXPO Krakow
possibility to meet speakers live
access to online platform with ability to talk to speakers
priority in access to video from the lecture
gift packs and Afterparty ticket
possibility to rent equipment for simultaneous translation
* The price does not include VAT
Buy tickets →

Online

Day 1-2

449 pln NET

360 PLN Net when buying 6 or more
Buy tickets →
Online tickets includes:
access to online platform with ability to talk to speakers
access to live broadcasts of the event, for the first time in bilingual form,
priority in access to video from the lecture
* The price does not include VAT
Buy tickets →