🇵🇱 During the conference, all speeches will be available in two languages - Polish and English thanks to live interpreters. 🇬🇧
Read more →
LECTURE
Discussion panel

Technology and UX in times of climate crisis — what can we do differently?

Our planet is becoming warmer than ever. Global social and economical issues surrounding the climate crisis are on the rise. As designers of digital products and services, we participate in the march of progress at the cost of contributing to global warming. Whilst energy usage skyrockets and technology takes over, we need to look for opportunities for sustainable growth. Or degrowth? What are our options on the verge of planetary collapse? How much of it are we responsible for, and how much of it is shaped by the attention economy and capitalism? Can we achieve digital sustainability without sacrificing convenience and changing the status quo? Join us to hear our guests discussing these topics and beyond.

Wojtek Kutyla will moderate an insightful discussion between a number of experts representing influential digital organisations.

Technologia i UX w czasach kryzysu klimatycznego — co możemy zrobić inaczej?

Nasza planeta staje się cieplejsza niż kiedykolwiek. Narastają globalne problemy społeczne i gospodarcze związane z kryzysem klimatycznym. Jako projektanci cyfrowych produktów i usług uczestniczymy w marszu postępu kosztem przyczyniania się do globalnego ocieplenia. Podczas gdy zużycie energii gwałtownie rośnie, a technologia przejmuje kontrolę, musimy szukać możliwości zrównoważonego rozwoju. Albo odrost? Jakie są nasze opcje na skraju załamania planety? Za ile z tego jesteśmy odpowiedzialni, a ile kształtuje gospodarka uwagi i kapitalizm? Czy możemy osiągnąć zrównoważony rozwój cyfrowy bez poświęcania wygody i zmiany status quo? Dołącz do nas, aby posłuchać, jak nasi goście dyskutują o tych i nie tylko tematach.

Wojtek Kutyła poprowadzi wnikliwą dyskusję pomiędzy wieloma ekspertami reprezentującymi wpływowe organizacje cyfrowe.

Details

Discussion panel

Type of lecture

In English

In Polish

with live Polish interpretation
with live English interpretation

Why attend?

More lectures

See full agenda→

Co? Jak? Dlaczego? - o roli badań w budowaniu produktów cyfrowych.

Kajtek Wuttkowski
Prelegent
Joanna Gierasimiuk
Prelegent
Alex Dziewulska
Prelegent
Krzysztof Miotk
Prelegent
Inclusivity & Accessibility

Niepełnosprawność czy niedopasowanie? Dostępność i inkluzywność ⊂ UX?

Paweł Chłodnicki
Prelegent

Join to listen live

Offline

Day 1-2

449 pln NET

399 PLN Net when buying 6 or more
Buy tickets →
Offline tickets includes:
a place in the audience of EXPO Krakow
possibility to meet speakers live
access to online platform with ability to talk to speakers
priority in access to video from the lecture
gift packs and Afterparty ticket
* The price does not include VAT
Buy tickets →

Online

Day 1-2

365 pln NET

292 PLN Net when buying 6 or more
Buy tickets →
Online tickets includes:
access to online platform with ability to talk to speakers
access to live broadcasts of the event
priority in access to video from the lecture
* The price does not include VAT
Buy tickets →