🇵🇱 During the conference, all speeches will be available in two languages - Polish and English thanks to live interpreters. 🇬🇧
Read more →
LECTURE
Discussion panel

Rozepnij się — czyli jak osiągnąć dobre efekty w komunikacji i projektowaniu bez nadmiernego stresu

Rozmawiać jest trudno. O wiele łatwiej może być, kiedy przykleimy się dotypowego scenariusza, w którym prezentacje i projekty prowadzimy sztywnym,oficjalnym torem. Tymczasem, nasza praktyka zawodowa pokazuje, żerozluźnienie się i rozmowa zamiast suchej facylitacji dają w procesachprojektowych (i nie tylko) o wiele lepsze efekty. Postaramy się opowiedzieć otym, jak można podejść do projektowania UX z uśmiechem i otwartością. Wsposób, który pozwala rozwiązywać nawet duże problemy. Posłuchaj naszychhistorii i wyciągnij wnioski dla siebie.

Take it easy - how to achieve good results in communication and design without too much stress

Talking is hard. It can be much easier if you stick to a standard scenario and deliver presentations and projects in a stiff and formal tone. Yet, our work experience indicates that loosening up and having a conversation instead of dry facilitation brings much better results in design (and other kinds of) processes. We will talk about approaching UX design with a smile and an open mind. It's the way to solve even big problems. Listen to our stories and learn lessons for yourself.

Details

Design(ers) matter

Path

Long

Type of lecture

In English

In Polish

with live Polish interpretation
with live English interpretation

Why attend?

More lectures

See full agenda→

Co? Jak? Dlaczego? - o roli badań w budowaniu produktów cyfrowych.

Kajtek Wuttkowski
Prelegent
Joanna Gierasimiuk
Prelegent
Alex Dziewulska
Prelegent
Krzysztof Miotk
Prelegent
Inclusivity & Accessibility

Niepełnosprawność czy niedopasowanie? Dostępność i inkluzywność ⊂ UX?

Paweł Chłodnicki
Prelegent

Join to listen live

Offline

Day 1-2

449 pln NET

399 PLN Net when buying 6 or more
Buy tickets →
Offline tickets includes:
a place in the audience of EXPO Krakow
possibility to meet speakers live
access to online platform with ability to talk to speakers
priority in access to video from the lecture
gift packs and Afterparty ticket
* The price does not include VAT
Buy tickets →

Online

Day 1-2

365 pln NET

292 PLN Net when buying 6 or more
Buy tickets →
Online tickets includes:
access to online platform with ability to talk to speakers
access to live broadcasts of the event
priority in access to video from the lecture
* The price does not include VAT
Buy tickets →