🇵🇱 During the conference, all speeches will be available in two languages - Polish and English thanks to live interpreters. 🇬🇧
Read more →
LECTURE
Discussion panel

Proces projektowy w Pomelody. Dzieci traktowane jak dorośli użytkownicy zasługują na wartościowe i dopracowane produkty.

Jak tworzyć wartościowy cyfrowy produkt dla dzieci? Co to znaczy wartościowy produkt dla dzieci? Podczas swojej prelekcji opowiem o aplikacji Pomelody, o pracy w wieloosobwym teamie nad produktem, którego odbiorcami są dzieci, traktowane u nas jak użytkownicy zasługujący na najwyższej jakości produkt oraz o całym naszym procesie projektowym.

The design process at Pomelody. Children treated like adult users deserve high-value, polished products.

How do you create a high-value digital product for children? What does a high-value product for kids mean? In my presentation, I will talk about the Pomelody app and about the work of a multi-person team on a product whose audience is children treated as users who deserve a top-quality product. I will also discuss the entire design process.

Details

Design Processes

Path

Long

Type of lecture

In English

In Polish

with live Polish interpretation
with live English interpretation

Why attend?

More lectures

See full agenda→

Co? Jak? Dlaczego? - o roli badań w budowaniu produktów cyfrowych.

Kajtek Wuttkowski
Prelegent
Joanna Gierasimiuk
Prelegent
Alex Dziewulska
Prelegent
Krzysztof Miotk
Prelegent
Inclusivity & Accessibility

Niepełnosprawność czy niedopasowanie? Dostępność i inkluzywność ⊂ UX?

Paweł Chłodnicki
Prelegent

Join to listen live

Offline

Day 1-2

449 pln NET

399 PLN Net when buying 6 or more
Buy tickets →
Offline tickets includes:
a place in the audience of EXPO Krakow
possibility to meet speakers live
access to online platform with ability to talk to speakers
priority in access to video from the lecture
gift packs and Afterparty ticket
* The price does not include VAT
Buy tickets →

Online

Day 1-2

365 pln NET

292 PLN Net when buying 6 or more
Buy tickets →
Online tickets includes:
access to online platform with ability to talk to speakers
access to live broadcasts of the event
priority in access to video from the lecture
* The price does not include VAT
Buy tickets →