🇵🇱 During the conference, all speeches will be available in two languages - Polish and English thanks to live interpreters. 🇬🇧
Read more →
LECTURE
Discussion panel

Pickle — czyli jak zbudować MVP w 2 dni?

Odsłaniamy kulisy 2-dniowego hackathonu, podczas którego w 5-os grupie stworzyliśmy Pickle — nasz pierwszy produkt zbudowany 100% w no-code. Opowiemy o tym dlaczego zdecydowaliśmy się na brak kodu i o tym, jak nasze MVP przyniosło nam wartość już od pierwszych dni.Podzielimy się doświadczeniem z wdrażania w Bubble, Webflow oraz Zapier, ale opowiemy też o innych narzędziach, które odpadły w drodze eliminacji. Nie ominiemy też wspomnienia o ukrytych kosztach no-code.Wreszcie, przybliżymy rosnącą rolę no-code w naszej branży, a co najważniejsze, dowiesz się co i kto jest potrzebny aby budować działające produkty bez kodu ;).Bartkowi na scenie będzie towarzyszyć zespół, z którym wdrażał Pickle. Zobaczycie Dawida — kiedyś zakochanego w Wordpressie, dzisiaj stawiającego stronę za stroną w Webflow. Pojawi się też Wojtek, któremu odpowiednia ilość pizzy wystarczy by wykładać o no-code przez pół dnia. No i oczywiście Ryszard, którego poznajecie z dedykowanej prezki na ścieżce!

Pickle - how to build an MVP in 2 days?

We will unveil the behind-the-scenes of a 2-day hackathon when as a group of 5, we created Pickle - our first product built 100% in no-code. We'll explain why we decided to go no-code and how our MVP brought us value in the very first days.

We'll share our experience of implementation in Bubble, Webflow, and Zapier, but we'll also talk about other tools that fell by the wayside. We won't skip mentioning the hidden costs of no-code.

Finally, we'll zoom in on the growing role of no-code in our industry. Most importantly, you'll learn who and what is necessary to build working products without code ;)

I will be accompanied on stage by the team we deployed Pickle with. You will meet Dawid, who used to be in love with WordPress but now carves out websites in Webflow. There will also be Wojtek, who (for the right amount of pizza) can lecture about no-code for half a day. And, of course, Ryszard, whom you'll also see in his presentation on a dedicated thematic path.

Details

Design & No-Code

Path

Long

Type of lecture

In English

In Polish

with live Polish interpretation
with live English interpretation

Why attend?

More lectures

See full agenda→

Co? Jak? Dlaczego? - o roli badań w budowaniu produktów cyfrowych.

Kajtek Wuttkowski
Prelegent
Joanna Gierasimiuk
Prelegent
Alex Dziewulska
Prelegent
Krzysztof Miotk
Prelegent
Inclusivity & Accessibility

Niepełnosprawność czy niedopasowanie? Dostępność i inkluzywność ⊂ UX?

Paweł Chłodnicki
Prelegent

Join to listen live

Offline

Day 1-2

449 pln NET

399 PLN Net when buying 6 or more
Buy tickets →
Offline tickets includes:
a place in the audience of EXPO Krakow
possibility to meet speakers live
access to online platform with ability to talk to speakers
priority in access to video from the lecture
gift packs and Afterparty ticket
* The price does not include VAT
Buy tickets →

Online

Day 1-2

365 pln NET

292 PLN Net when buying 6 or more
Buy tickets →
Online tickets includes:
access to online platform with ability to talk to speakers
access to live broadcasts of the event
priority in access to video from the lecture
* The price does not include VAT
Buy tickets →