🇵🇱 During the conference, all speeches will be available in two languages - Polish and English thanks to live interpreters. 🇬🇧
Read more →
LECTURE
Discussion panel

Kanban mać! Zarządzanie zespołem. Chyba.

O zarządzaniu zespołem przez pryzmat polityki. Współpraca z politykami to inna perspektywa. „Współpraca" bywa też często semantycznym nadużyciem. Jak zarządzić niezarządzalnym. Jak ułożyć pracę zespołowi, gdy nie zespół nie wie, że nim jest. Prawdziwe przykłady z kampanii wyborczych i procesów za nimi stojących. Sprint z zawodnikami biegnącycmi w różne strony z perspektywy lidera. Jeśli poznasz jak zarządzać w kampanii wyborczej, standardowe zadania w Twojej pracy przestaną być problemem. Czy współpraca tego typu jest dla Ciebie? Chcesz zaprojektować kampanie polityczną i wyciągnąc z tego wartość? Za rok kolejne wybory, warto być gotowym.

What the...Kanban!? Team management. I think.

A presentation on team management in the world of politics. Collaboration with politicians is a different perspective. "Collaboration" is often a semantic misuse. How do you manage the unmanageable? How to arrange the work of a team when the team doesn't know it is one? Real-life examples from election campaigns and the processes behind them. A sprint with competitors running in different directions, from a leader's perspective. If you learn the behind-the-scenes of election campaign management, you will consider your standard work assignments not a problem. Is this type of project for you? Do you want to design a political campaign and derive value from it? The next election is a year away - get ready.

Details

Design Strategy

Path

Long

Type of lecture

In English

In Polish

with live Polish interpretation
with live English interpretation

Why attend?

More lectures

See full agenda→

Co? Jak? Dlaczego? - o roli badań w budowaniu produktów cyfrowych.

Kajtek Wuttkowski
Prelegent
Joanna Gierasimiuk
Prelegent
Alex Dziewulska
Prelegent
Krzysztof Miotk
Prelegent
Inclusivity & Accessibility

Niepełnosprawność czy niedopasowanie? Dostępność i inkluzywność ⊂ UX?

Paweł Chłodnicki
Prelegent

Join to listen live

Offline

Day 1-2

449 pln NET

399 PLN Net when buying 6 or more
Buy tickets →
Offline tickets includes:
a place in the audience of EXPO Krakow
possibility to meet speakers live
access to online platform with ability to talk to speakers
priority in access to video from the lecture
gift packs and Afterparty ticket
* The price does not include VAT
Buy tickets →

Online

Day 1-2

365 pln NET

292 PLN Net when buying 6 or more
Buy tickets →
Online tickets includes:
access to online platform with ability to talk to speakers
access to live broadcasts of the event
priority in access to video from the lecture
* The price does not include VAT
Buy tickets →