🇵🇱 During the conference, all speeches will be available in two languages - Polish and English thanks to live interpreters. 🇬🇧
Read more →
LECTURE
Discussion panel

Jak zminimalizować rosnące nierówności w dobie migracji – projektowanie inkluzywnych usług

Konflikty zbrojne, kryzys klimatyczny, rosnące nierówności. XXI wiek stawia przed nami globalne wyzwania, których nieuniknioną konsekwencją będzie coraz większa liczba osób zmuszonych do ucieczki ze swojego kraju. Przez ostatni rok byliśmy tego świadkami także w Polsce.

Podczas prelekcji zastanowimy się nad tym jak my, UX designerki i designerzy, możemy odpowiadać na te wyzwania w naszej codziennej pracy. Przedstawimy wyniki badań przeprowadzonych wśród społeczności uchodźczych w Polsce. Przyjrzymy się, jak wygląda ich dostęp do służby zdrowia, transportu publicznego czy bankowości w kontekście technologii i doświadczenia użytkownika.

Zastanowimy się nad tym, jak design - często nieświadomie - wyklucza niektóre grupy użytkowników z dostępu do najważniejszych usług. Podzielimy się też dobrymi praktykami oraz rekomendacjami dotyczącymi designu inkluzywnego wobec uchodźców i uchodźczyń.

How to minimize growing inequality in the age of migration - designing inclusive services

Armed conflicts, climate crisis, growing inequality. The 21st century poses global challenges, and the inevitable consequence is an increasing number of people forced to flee their countries. Over the past year, we have also witnessed this in Poland.

In our talk, we will consider how we, UX designers, can respond to these challenges in daily work. We will present the results of research conducted among refugee communities in Poland. We will look at how they access health care, public transportation, or banking in the context of technology and user experience.

We'll consider how the design - often inadvertently - excludes certain groups of users from accessing critical services. We will also share best practices and recommendations for refugee-inclusive design.

Details

Inclusivity & Accessibility

Path

Long

Type of lecture

In English

In Polish

with live Polish interpretation
with live English interpretation

Why attend?

More lectures

See full agenda→

Co? Jak? Dlaczego? - o roli badań w budowaniu produktów cyfrowych.

Kajtek Wuttkowski
Prelegent
Joanna Gierasimiuk
Prelegent
Alex Dziewulska
Prelegent
Krzysztof Miotk
Prelegent
Inclusivity & Accessibility

Niepełnosprawność czy niedopasowanie? Dostępność i inkluzywność ⊂ UX?

Paweł Chłodnicki
Prelegent

Join to listen live

Offline

Day 1-2

449 pln NET

399 PLN Net when buying 6 or more
Buy tickets →
Offline tickets includes:
a place in the audience of EXPO Krakow
possibility to meet speakers live
access to online platform with ability to talk to speakers
priority in access to video from the lecture
gift packs and Afterparty ticket
* The price does not include VAT
Buy tickets →

Online

Day 1-2

365 pln NET

292 PLN Net when buying 6 or more
Buy tickets →
Online tickets includes:
access to online platform with ability to talk to speakers
access to live broadcasts of the event
priority in access to video from the lecture
* The price does not include VAT
Buy tickets →