🇵🇱 During the conference, all speeches will be available in two languages - Polish and English thanks to live interpreters. 🇬🇧
Read more →
LECTURE
Discussion panel

Jak usprawnić testy użyteczności - metody ilościowe i RITE

Masz problem, by przekonać biznes do badań? A może to Twój team nie wierzy w badania w środowisku agile? Tworzysz raporty do szuflady, a chciałbyś, aby Twoje badania miały realny wpływ na kształt produktu?  Dołącz do mnie, by dowiedzieć się, jak prowadzić testu użyteczności w projektach agile, gdzie mix metod ilościowych i jakościowych może wpłynąć na efektywność badań, rzetelność i replikowalność wyników. Porozmawiamy o metrykach, badaniach RITE i metodach ilościowych w testach użyteczności.

Czego dowie się uczestnik?

- przekonać biznes/team projektowy do badań

- prowadzić badania w środowisku zwinnym

- prowadzić testy użyteczności mieszając metody ilościowe i jakościowe dla uzyskania pełnego obrazu sytuacji

- prowadzić badania mające wysoki wpływ na strategię i kształt usług i produktów

- wprowadzać metryki do metod badawczych

- skończyć z raportami na 300 stron do szuflady a pracować na rekomendacjach

How to improve usability testing - quantitative methods and RITE

Are you struggling to convince the business about testing? Or is it your team that doesn't believe in testing in an agile environment? You write reports for the sake of writing, yet you'd like your research to have a real impact on the product design? Join me to learn how to conduct usability testing in agile projects, where a mix of quantitative and qualitative methods can impact research effectiveness, reliability, and replicability of results. I'll talk about metrics, RITE testing, and quantitative methods in usability testing.

Details

Research & Discovery

Path

Power talk

Type of lecture

In English

In Polish

with live Polish interpretation
with live English interpretation

Why attend?

More lectures

See full agenda→

Co? Jak? Dlaczego? - o roli badań w budowaniu produktów cyfrowych.

Kajtek Wuttkowski
Prelegent
Joanna Gierasimiuk
Prelegent
Alex Dziewulska
Prelegent
Krzysztof Miotk
Prelegent
Inclusivity & Accessibility

Niepełnosprawność czy niedopasowanie? Dostępność i inkluzywność ⊂ UX?

Paweł Chłodnicki
Prelegent

Join to listen live

Offline

Day 1-2

449 pln NET

399 PLN Net when buying 6 or more
Buy tickets →
Offline tickets includes:
a place in the audience of EXPO Krakow
possibility to meet speakers live
access to online platform with ability to talk to speakers
priority in access to video from the lecture
gift packs and Afterparty ticket
* The price does not include VAT
Buy tickets →

Online

Day 1-2

365 pln NET

292 PLN Net when buying 6 or more
Buy tickets →
Online tickets includes:
access to online platform with ability to talk to speakers
access to live broadcasts of the event
priority in access to video from the lecture
* The price does not include VAT
Buy tickets →