🇵🇱 During the conference, all speeches will be available in two languages - Polish and English thanks to live interpreters. 🇬🇧
Read more →
LECTURE
Discussion panel

Jak metodyka Service Design może pomóc zaprojektować efektywny proces badawczy? Case study projektu Donateo x Socjomania.

Podczas prelekcji omówimy Case Study projektu, który pokazuje jak metodyka Service Design może pomóc zaprojektować efektywny proces badawczy. Proces, który nie tylko zobrazuje postrzeganie produktu przez konsumentów, ale też wniesie dodatkowe wartości oraz umożliwi identyfikację obszarów do dalszego rozwoju całej usługi.Projektując proces badawczy, spojrzeliśmy na ofertę Donateo nie tylko jak na produkt, ale jak na pełnowymiarową usługę, w której same artefakty fizyczne to tylko jeden z elementów, a warstwa nawyków, przekonań i doświadczeń klienta ostatecznego, będzie warunkować o najważniejszym - czy finalnie klient skorzysta z rozwiązania.

Badanie zaprojektowaliśmy nie tylko z myślą o ocenie produktu, ale również w kontekście zmapowania doświadczeń klientów i zidentyfikowania potencjalnych luk i szans w całej usłudze. Na prelekcji opowiemy więc szczegółowo o tym, jak podeszliśmy do wyzwania zaprojektowania badania w ujęciu Service Design, przedstawimy jak wartości i podejścia Service Design pomogły nam w przeprowadzeniu tego procesu i opowiemy jak dane pomogły zidentyfikować zagrożenia i szanse biznesowe dla Donateo.

How Service Design methodology helps design an effective research process - a case study of the Donateo x Socjomania project

In this talk, we will study the case of a project that shows how the Service Design methodology can help design an effective research process. The process not only illustrates consumer perceptions of the product. It also adds value and identifies areas for development in the overall service.

In designing the research process, we looked at Donateo's offering not just as a product, but as a full-scale service, where the physical artifacts are only one component, and the layer of the final customer's habits, beliefs and experiences determines the most important thing - whether they will use the solution. We designed the research to evaluate the product, map customer experience, and identify potential gaps and opportunities for the service. We will talk in detail about how we approached the challenge of designing the research in the vein of Service Design. We will outline how Service Design values guided us through the process. We will also explain how data helped identify business risks and opportunities for Donate

Details

Design Processes

Path

Long

Type of lecture

In English

In Polish

with live Polish interpretation
with live English interpretation

Why attend?

More lectures

See full agenda→

Co? Jak? Dlaczego? - o roli badań w budowaniu produktów cyfrowych.

Kajtek Wuttkowski
Prelegent
Joanna Gierasimiuk
Prelegent
Alex Dziewulska
Prelegent
Krzysztof Miotk
Prelegent
Inclusivity & Accessibility

Niepełnosprawność czy niedopasowanie? Dostępność i inkluzywność ⊂ UX?

Paweł Chłodnicki
Prelegent

Join to listen live

Offline

Day 1-2

449 pln NET

399 PLN Net when buying 6 or more
Buy tickets →
Offline tickets includes:
a place in the audience of EXPO Krakow
possibility to meet speakers live
access to online platform with ability to talk to speakers
priority in access to video from the lecture
gift packs and Afterparty ticket
* The price does not include VAT
Buy tickets →

Online

Day 1-2

365 pln NET

292 PLN Net when buying 6 or more
Buy tickets →
Online tickets includes:
access to online platform with ability to talk to speakers
access to live broadcasts of the event
priority in access to video from the lecture
* The price does not include VAT
Buy tickets →