🇵🇱 During the conference, all speeches will be available in two languages - Polish and English thanks to live interpreters. 🇬🇧
Read more →
LECTURE
Discussion panel

Insight driven product - jak pytać użytkowników i nie sugerować?

Nawet najbardziej doświadczona osoba popełnia błędy w badaniach jakościowych, m.in. wywiadach pogłębionych, testach użyteczności. Kiwnięcie głową w momencie, gdy użytkownik mówi to, co chcemy usłyszeć. Nieprzedłużenie ciszy, która da użytkownikowi czas na zastanowienie się nad wypowiedzią. Nastawienie badacza, że użytkownik może czuć silne emocje w związku z produktem, bo badamy osoby, które w naszym odczuciu mogą być w kryzysie.

W czym może pomóc tutaj psychologia? Jak rozumieć można empatię? Jak skupić się rzeczywiście na tym, co druga strona chce nam powiedzieć i nie planować w głowie kolejnego pytania? Jak trenować swój warsztat „miękkich" umiejętności i skąd czerpać inspiracje do jego wzmacniania?

Wystąpienie stanowić będzie zbiór praktycznych porad (wzlotów i upadków, w przykładach) w prowadzeniu badań jakościowych i tego, jak można im zapobiegać lub je minimalizować. Pokażę najczęstsze sytuacje i pytania, z którymi prowadzący badanie się spotyka. Wystąpienie będzie swoistą odpowiedzią na pytanie: jak pytać użytkownika i jak najmniej/nie sugerować?

Ze względu na to, że coraz częściej nie jedynie UX Researcherzy prowadzą rozmowy z użytkownikami, wystąpienie skierowane będzie (również) do Product Ownerów, Project Managerów, Product i UX Designerów. Przejdę od podstawowych zagadnień prowadzenia rozmów i testów do tych bardziej zaawansowanych case'ów, jak i narzędziownika do wzmacniania swoich kompetencji w tym obszarze.

Insight driven product - how to ask users and don't suggest answers?

Even the most experienced researchers make mistakes in qualitative research like in-depth interviews or usability testing. It can be nodding when a user says what you want to hear, not allowing silence to let them think, or assuming they may be emotional about a product because you feel they might be facing a crisis. 

How can psychology help here? What is understood by empathy? How to focus on what the other person is trying to tell you and not plan the next question in your head? How to train "soft" skills, and where to draw inspiration to enhance them? 

The presentation is a collection of practical tips (with examples of ups and downs) on qualitative research and mitigating mistakes. I will cover the most common situations and questions a researcher gets asked. The speech is a sort of answer to the question: how to interview users and make as few suggestions as possible? 

As it is no longer only UX Researchers who interview users, the talk is addressed to Product Owners, Project Managers, Product Designers, and UX Designers. I will start with the basics of interviewing and testing and move on to more advanced cases and a toolbox for strengthening competencies in this area.

Details

Research & Discovery

Path

Power talk

Type of lecture

In English

In Polish

with live Polish interpretation
with live English interpretation

Why attend?

More lectures

See full agenda→

Co? Jak? Dlaczego? - o roli badań w budowaniu produktów cyfrowych.

Kajtek Wuttkowski
Prelegent
Joanna Gierasimiuk
Prelegent
Alex Dziewulska
Prelegent
Krzysztof Miotk
Prelegent
Inclusivity & Accessibility

Niepełnosprawność czy niedopasowanie? Dostępność i inkluzywność ⊂ UX?

Paweł Chłodnicki
Prelegent

Join to listen live

Offline

Day 1-2

449 pln NET

399 PLN Net when buying 6 or more
Buy tickets →
Offline tickets includes:
a place in the audience of EXPO Krakow
possibility to meet speakers live
access to online platform with ability to talk to speakers
priority in access to video from the lecture
gift packs and Afterparty ticket
* The price does not include VAT
Buy tickets →

Online

Day 1-2

365 pln NET

292 PLN Net when buying 6 or more
Buy tickets →
Online tickets includes:
access to online platform with ability to talk to speakers
access to live broadcasts of the event
priority in access to video from the lecture
* The price does not include VAT
Buy tickets →