🇵🇱 During the conference, all speeches will be available in two languages - Polish and English thanks to live interpreters. 🇬🇧
Read more →
LECTURE
Discussion panel

Branching - The ultimate way to version your work in Figma

ENG: I would like to share how we used the Branching feature available in Figma, how it facilitated cooperation between 4 groups (Design, Development, QA, Customer), why it is the ultimate way to version and manage the progress of your work, etc. I'll explain the story of how I got into it, how I use it, how the 4 groups benefit from one feature and also I'll give some protips from my first experiments.

Branching - Ostateczny sposób na wersjonowanie pracy w Figmie

Chciałbym podzielić się w jaki sposób użyliśmy ficzera "Branching" dostępnego w Figmie, jak nam to ułatwiło kooperacje między 4 grupami (Design, Development, QA, Klient), dlaczego jest to ostateczny sposób na wersjonowanie i zarządzanie progressem swojej pracy, itd. Opowiem historię jak się do tego zabrałem, jak z tego korzystam, jak te 4 grupy korzystają z jednego ficzera, sprzedam kilka protipów z pierwszych eksperymentów.

Details

Design & No-Code

Path

Power talk

Type of lecture

In English

In Polish

with live Polish interpretation
with live English interpretation

Why attend?

More lectures

See full agenda→

Co? Jak? Dlaczego? - o roli badań w budowaniu produktów cyfrowych.

Kajtek Wuttkowski
Prelegent
Joanna Gierasimiuk
Prelegent
Alex Dziewulska
Prelegent
Krzysztof Miotk
Prelegent
Inclusivity & Accessibility

Niepełnosprawność czy niedopasowanie? Dostępność i inkluzywność ⊂ UX?

Paweł Chłodnicki
Prelegent

Join to listen live

Offline

Day 1-2

449 pln NET

399 PLN Net when buying 6 or more
Buy tickets →
Offline tickets includes:
a place in the audience of EXPO Krakow
possibility to meet speakers live
access to online platform with ability to talk to speakers
priority in access to video from the lecture
gift packs and Afterparty ticket
* The price does not include VAT
Buy tickets →

Online

Day 1-2

365 pln NET

292 PLN Net when buying 6 or more
Buy tickets →
Online tickets includes:
access to online platform with ability to talk to speakers
access to live broadcasts of the event
priority in access to video from the lecture
* The price does not include VAT
Buy tickets →